Wat kan Tromp Fysio voor u doen?

Afhankelijk van uw situatie gaat u naar een fysiotherapeut met een eigen praktijk of in een zorginstelling. In sommige gevallen komt de fysiotherapeut bij u thuis. Een behandeling duurt ongeveer een half uur per keer.

U komt bij de fysiotherapeut via een verwijzing van de huisarts of op eigen initiatief. De eerste behandeling bestaat uit een inventarisatie van uw klacht en de invloed daarvan op uw functioneren. Dit wordt gedaan aan de hand van een gesprek en een onderzoek. De bevindingen worden met u besproken en er wordt een behandelplan opgesteld.

U wordt verteld wat u van de fysiotherapeutische behandeling mag verwachten. Globaal zijn er drie soorten behandelingen: bewegingstherapie, massage en fysische therapie. Vaak worden ze gecombineerd. Daarnaast zorgt de fysiotherapeut voor preventief advies, voorlichting en begeleiding om herhaling of verergering van klachten te voorkomen. Daar bent u natuurlijk op de lange termijn het meest bij gebaat. Ook bespreekt de fysiotherapeut met u wat er van u wordt verwacht om snel weer goed te kunnen functioneren.